Menu
Home
Bibliografie Boeken
Bibliografie Toneel

Zoek Web Pages
Een Geile Gifkikker
een geile gifkikker

Een geile gifkikker


Rudolf Ruitewasser is overspannen volgens zijn vrouw Edith. Zijn huisarts, de heer Cruytvat houdt hem op de been met kalmerende tabletten, maar dat blijkt de verkeerde therapie, want Rudolf Ruitewasser heeft een ongeneselijke hersentumor. En sterft. Maar zijn dromen blijven in leven. Dus het boek gaat door. Want met het feit dat iemand sterft aan een ziekte, is de ziekte niet bestreden. Wat begint als een belachelijke farce, eindigt als een gruwelijke nachtmerrie. De farce berust voornamelijk op het feit dat de stervende Rudolf Ruitewasser zijn zelfspot bewaart. De nachtmerrie is minder duidelijk: de dromen van de hoofdfiguur hebben de vorm van een hersentumor aangenomen en zijn oorzaak van zijn dood.

Meer veralgemeend: een man die de tegenstelling tussen het eigen geborgen, betrekkelijk gelukkige leven en de smerige realiteit van het wereldnieuws niet aankan en eraan ten onder gaat. De aftakeling wordt zonder enige reserve beschreven. Want het boek beschrijft niet de ondergang, maar het ondergaan ervan.

Zoals iemand die sterft, niet weet of geloven kan dat de dood aan hem knaagt, zo is het 'gebeuren' in deze nieuwe roman van Kees Simhoffer, evenmin duidelijk. Ook hier, zoals in zijn roman De knijpkat, zijn de gedachten over ... belangrijker dan de beschrijving van...