Menu
Home
Bibliografie Boeken
Bibliografie Toneel

Zoek Web Pages
De Erfenis van Esther
De erfenis van Esther

De erfenis van Esther


In De erfenis van Esther vertelt Kees Simhoffer (1934) aan de hand van eigen werk (verhaal-, toneel- en romanfragmenten, gedichten en liedjes over de donkere, eenzame wereld van het schrijverschap die hij niettemin voor geen ander zou willen ruilen, omdat dat niet kan. Simhoffer was jarenlang docent aan een pedagogische academie en zijn liefde voor kinderen en zijn achterdocht naar de wereld waarin ze moeten opgroeien, doordrenkt zijn hele werk tot 1984. Nadat hij in de jaren daarna vooral actief was als vertaler en bloemlezer van derde-wereld literatuur en voorna¬melijk secundaire literatuur publi¬ceerde, verscheen in september 1992 de roman De apotheek van Hippocrates die de wereld van de psychiatrie tot onderwerp heeft, en in het voorjaar van 1993 de novelle De processie. Zijn laatste publicatie (in het najaar van 1998) is een bundel in Maastricht spelende verhalen: De Venus van Molenhof.