Menu
Home
Bibliografie Boeken
Bibliografie Toneel

Zoek Web Pages
De poppendokter
De Poppendokter

De Poppendokter


De 'novelle 'De Poppendokter' van Kees Simhoffer, met een omslagtekening en initialen van René L'Ortije, is een eenmalige uitgave van de Servaas-boekhandel in Maastricht, bij gelegenheid van haar driejarig bestaan.
De uitgave kwam tot stand met de medewerking van de uitgever van de auteur: Uitgeverij Corrie Zelen te Maasbree. De tekst werd gezet uit de Baskerville op getint Vergé t5o gr/m2 en gedrukt op de persen van drukkerij Crouzen te Maastricht. De oplage bedraagt duizend genummerde exemplaren
waarvan de eerste honderd worden genummerd en gesigneerd door de auteur.